V Lubelskie Debaty Diabetologiczne

map-marker Lubelskie Centrum Konferencyjne

calendar3 12 grudnia 2020

KIEROWNIK NAUKOWY KONFERENCJI

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

 

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Lubelski Oddział Towarzystwa Internistów Polskich

 

 

BIURO ORGANIZACYJNE / ORGANIZATOR KONFERENCJI

Skolamed_adres_2017_Medtech.png