V Lubelskie Debaty Diabetologiczne

map-marker Lubelskie Centrum Konferencyjne

calendar3 12 grudnia 2020

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Grottgera 2, Lublin
 

 

Sobota, 12 grudnia 2020 r.

 

9:00 – 9:15 Rozpoczęcie debat. Krótki wykład inauguracyjny z dziedziny diabetologii.

 

9:15 – 10:45 Debata I  - nowoczesne terapie iniekcyjne w cukrzycy

Analogi  insulin 2 generacji – odrębności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne. Praktyczne zastosowanie analogów długo działających. Czego jeszcze oczekujemy od preparatów insulin? Terapie agonistami receptorów GLP-1 – miejsce w wytycznych. Działanie plejotropowe – co jeszcze mogą leczyć?

 

10:45-11:15  Przerwa na dyskusje przy drugim śniadaniu i kawie

 

11:15 – 12:45 Debata II – isulinooporność i jej konsekwencje u młodych dorosłych

Stan przedcukrzycowy – metformina czy dieta.  Stłuszczeniowa choroba wątroby – czy niealkoholowa?  Zespół policystycznych jajników. Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia lipidowe u młodych dorosłych – czy leczyć hipotensyjnie i hipolipemizująco?

 

12:45- 13:15 Przerwa na lunch i rozmowy nie tylko o diecie

 

13:15-14:45 Debata III – doustne leki przeciwcukrzycowe – nowości i kontrowersje

Jakie leki dla osób wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego? Dapagliflozyna w niewydolności serca. Działanie nefroprotekcyjne flozyn. Czy to wczesny  zmierzch inhibitorów DPP-IV? Pochodne sulfonylomocznika – ich miejsce w wytycznych i codziennej praktyce.

 

14:45-15:00 Głos podsumowania debat i zakończenie konferencji

 

Organizatorzy zastrzegają prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie.

Sesje mogą zawierać elementy sponsorowane, które zostaną oznaczone w programie szczegółowym.