V Lubelskie Debaty Diabetologiczne

map-marker Lubelskie Centrum Konferencyjne

calendar3 12 grudnia 2020

 

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ TERMINU KONFERENCJI

W związku ze zmianą terminu konferencji spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia i wpłaty przed zmianą terminu o kontakt z naszym biurem w celu potwierdzenia deklaracji udziału w nowym, aktualnym terminie lub zgłoszenia bezkosztowej anulacji i uzgodnienia zwrotu wpłaconej kwoty.

 

REJESTRACJA ON-LINE

 

OPŁATY REJESTRACYJNE

  50 zł brutto - zapłata do 2 listopada 2020
100 zł brutto - zapłata od 3 listopada 2020

 

Opłata rejestracyjna uczestnika obejmuje:

  • udział w sesjach naukowych oraz wstęp na teren wystawy firm
  • program konferencji, identyfikator
  • wyżywienie podczas konferencji (lunch, kawa i herbata)

Wpłaty za uczestnictwo proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego w terminie 7 dni od dokonania rejestracji:
właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Santander Bank Polska S.A.
numer konta: 86 1910 1048 2305 0063 2357 0006

Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzający otrzymanie punktów edukacyjnych.

 

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 r. fakturę do wpłaty zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem możemy wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy.

Wpłaty od osób indywidualnych, które nie podały jednocześnie danych do wystawienia faktury (np. nie przesłały formularza rejestracyjnego), rejestrujemy na kasie fiskalnej w formie paragonu (niezależnie od sposobu zapłaty). Zgodnie z aktualnymi przepisami do takiej wpłaty NIE BĘDZIEMY MOGLI WYSTAWIĆ FAKTURY VAT.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy wpłacający podał jednocześnie z dokonaniem wpłaty co najmniej NIP nabywcy, który mogliśmy wpisać na paragonie oraz poprosił nas o wystawienie faktury VAT nie później niż 15-go kolejnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Fakturę VAT możemy wystawić wyłącznie dla tego nabywcy, którego NIP uprzednio otrzymaliśmy i który jest wpisany na paragonie.